Koniec Е Wiata I Hard-Boiled Wonderland
Haruki Murakami, 

Обложка книги Koniec Е Wiata I Hard-Boiled Wonderland - Haruki Murakami
Рейтинг: 4.8 баллов / 1321 оценок
Автор: ,
Жанр: Современная проза,
Язык: pl
Формат: fb2
Размер: 1445420 байт
Уже скачали: 4853 раз

О книге Koniec Е Wiata I Hard-Boiled Wonderland Haruki Murakami

Ksiд┘е╪ka "Koniec е⌡wiata i Hard-boiled Wonderland" opublikowana zostaе┌a prawie dwadzieе⌡cia lat temu, w 1985 roku, co moе╪e oznaczaд┤, е╪e Japonia wczeе⌡niej niе╪ Ameryka przejд≥е┌a siд≥ ideд┘ matriksa, zapewne dlatego, е╪e silnie doе⌡wiadczyе┌a strachцЁw spoе┌eczeе└stw wysoko stechnicyzowanych. Ktoе⌡ dobierze siд≥ do naszego mцЁzgu, coе⌡, dajmy na to elektryczna maszynka do miд≥sa czy telewizor, roztoczy kontrolд≥ nad naszym е╪yciem. W jednej z pierwszych scen ksiд┘е╪ki Murakamiego bohater jedzie dе╨wiд≥koszczelnд┘ windд┘, gorд┘czkowo zastanawiajд┘c siд≥, gdzie ukryte sд┘ kamery.

Hikikomori siedzд┘ w kuchniach

Bohaterowie wiд≥kszoе⌡ci ksiд┘е╪ek Harukiego Murakamiego rezygnujд┘ z intratnych posad, eleganckich mieszkaе└, luksusowych samochodцЁw, a ich marzeniem jest, jak w przypadku bohatera "Koе└ca е⌡wiataБ─╕", е╪eby kupiд┤ sobie maе┌y domek na wsi, piд┤ piwo, sе┌uchaд┤ Mozarta i uczyд┤ siд≥ greki. Niestety, aby zarobiд┤ na domek, bohater "Koе└ca е⌡wiataБ─╕" pracuje w Systemie (i przetwarza w swoim bezbronnym, ale genialnym mцЁzgu jakieе⌡ skomplikowane dane). Pracuje jednak niechд≥tnie, jakby pцЁе┌gд≥bkiem.

Bohaterowie, ktцЁrych stworzyе┌ Murakami, przypominajд┘ dzisiejszych hikikomori Б─⌠ mе┌odych Japoе└czykцЁw, ktцЁrzy zamykajд┘ siд≥ w domach i latami z nich nie wychodzд┘. Jak alarmujд┘ psychologowie i socjolodzy, to coraz powszechniejszy w Japonii rodzaj depresji. Hikikomori zostajд┘ przez Murakamiego wywabieni z domцЁw, bo muszд┘ (o ironio losu!) ratowaд┤ е⌡wiat. Takе╪e bohater "Koе└ca е⌡wiataБ─╕" rad nie rad wе┌azi do kanaе┌цЁw, zmaga siд≥ z podziemnymi stworami, przyjmuje dziwnych goе⌡ci, ktцЁrzy demolujд┘ mu mieszkanie Б─⌠ jest oczywiе⌡cie Alicjд┘ w Krainie CzarцЁw bezradnд┘ wobec wciд┘е╪ strofujд┘cych jд┘ istot. Za przewodnika po krainie "pod ziemiд┘" (po zaе⌡wiatach?) ma zaе⌡ dorosе┌д┘ wersjд≥ "krцЁliczka" Б─⌠ pulchnд┘ dziewczynд≥ w rцЁе╪owym kostiumiku.

Proza Murakami kipi tego typu absurdalnym humorem. Japoе└ski pisarz zbiera jak odkurzacz literackie (i filmowe) tropy, figury stylistyczne, schematy fabularne Б─⌠ jest w prozie moе╪e kimе⌡ porцЁwnywalnym do Tarantino, ale przy tym ma coе⌡ z powagi czy ponuractwa Lyncha (tak jak on lubi eksponowaд┤ motywy odsyе┌ajд┘ce do psychoanalizy: studnie, tunele). Murakami prowokuje porцЁwnania z filmem, poniewaе╪ jego proza jest gд≥sta od obrazцЁw. W tym sensie zmysе┌owa, a nie intelektualna.

Silnie eksploatowany przez horrory klasy B motyw "stworцЁw z podziemi, ktцЁre porywajд┘ ludzi i е╪ywiд┘ siд≥ trupami" u Murakamiego rozwija siд≥ ku mniej spektakularnej, ale moе╪e tym intensywniejszej grozie Б─⌠ ku skojarzeniom z pisarstwem najwybitniejszego nowelisty japoе└skiego Akutagawy Ryunosukego (twцЁrcy m.in. opowiadania o Kappach Б─⌠ krainie wodnikцЁw) i ku jego "е╩yciu pewnego szaleе└ca" Б─⌠ peе┌nej bцЁlu opowieе⌡ci o е⌡wiecie, ktцЁry rozsypuje siд≥ jak stе┌uczone lustro.

Nawiд┘zania do "Alicji w Krainie CzarцЁw" w "Koе└cu е⌡wiataБ─╕" moе╪na uznaд┤ jedynie za grд≥ na planie fabuе┌y albo wziд┘д┤ za wskazцЁwkд≥. "AlicjaБ─╕" to analiza umysе┌u pogrд┘е╪onego we е⌡nie napisana przez matematyka. Abstrahujд┘c od operacji logicznych, postawiony tam zostaje egzystencjalny problem toе╪samoе⌡ci. Czy ja to ja? Gdzie jest moja stopa? Б─⌠ pytaе┌a Alicja zagroе╪ona roztopieniem siд≥ wБ─╕ е nie? Niebycie? е mierci? I w istocie to sen i е⌡mierд┤ sд┘ tematem "Koе└ca е⌡wiataБ─╕" Harukiego Murakamiego.

Schodzenie do bardo

Bohater е╪yje w dwцЁch nurtach. Murakami prowadzi narracjд≥ w ten sposцЁb, е╪e zwiд┘zki przyczyny i skutku miд≥dzy poszczegцЁlnymi etapami jego historii sд┘ zamazane. W nurcie dziennym dostaje jakieе⌡ zadania do wykonania, racjonalizuje rzeczywistoе⌡д┤, prцЁbuje panowaд┤ nad sytuacjд┘ i zе┌oе╪yд┤ е⌡wiat w spцЁjnд┘ caе┌oе⌡д┤. W nocnym "stanie przejе⌡cia" przebywa w mieе⌡cie zasypanym е⌡niegiem, za ktцЁrego murami umierajд┘ jednoroе╪ce, a na peryferiach dogorywajд┘ cienie, ktцЁre odе┌д┘czono od ciaе┌. Pracuje w bibliotece, gdzie z czaszek jednoroе╪cцЁw wydobywa siд≥ i czyta sny (przypomina siд≥ tu i Poe, i Borges).

"Koniec е⌡wiataБ─╕" moе╪e byд┤ odczytany jako zapis wд≥drцЁwki po bardo Б─⌠ buddyjskiej krainie zmarе┌ych-е╪ywych Б─⌠ ktцЁre jest miejscem jakiegoе⌡ stanu poе⌡redniego, gdzie umysе┌ jeszcze е╪yje fantomami dni, kakofoniд┘ obrazцЁw. "Dlaczego sе┌oе└ce wciд┘е╪ е⌡wieci? Dlaczego ptaki wciд┘е╪ е⌡piewajд┘? Czyе╪by nie wiedziaе┌y, е╪e е⌡wiat siд≥ juе╪ skoе└czyе┌?" Б─⌠ czytamy w motcie ksiд┘е╪ki.

Murakami potrafi w prozie osiд┘gnд┘д┤ to, co rzadko siд≥ udaje Б─⌠ z obrazцЁw opatrzonych, dе╨wiд≥kцЁw osе┌uchanych i wyzutych z wszelkiego czaru, jak Sting puszczany w supermarketach, z fragmentцЁw wydobytych z pamiд≥ci i uczuд┤ tak odlegе┌ych, jakby przytrafiе┌y siд≥ komuе⌡ innemu Б─⌠ Murakami potrafi uе┌oе╪yд┤ historiд≥, ktцЁra jest jak dzieciд≥ca zabawa, wciagajд┘ca i jednak groе╨na, tajemnicza jak jednoroе╪ce, ktцЁre sд┘ obecne, a przecieе╪ nigdy nie istniaе┌y.


Поделиться книгой с друзьями:Похожие книги

Нам кажется, что книги ниже Вас также заинтересуют. Их Вы так же можете скачивать и читать совершенно бесплатно!

 • Книга Завещание

  Завещание

  Странное завещание эксцентричного миллиардера выглядело несколько необычно и почти комично. Почти, пока его многочисленные наследники буквально не вцепились друг другу в горло. Пока немолодой, циничны . . .

 • Книга Списъкът на седемте

  Списъкът на седемте

  След кървав сеанс в Лондон и след ужасяващ свръхестествен контакт един лекар се оказва обект на зли сили. Подкрепян от безстрашните си приятели и един дързък следовател, той се заема да изобличи банда . . .

 • Книга Яpмаpка тщедyшия
 • Книга Пуля для любимого

  Пуля для любимого

  Ей страшно… Ее предали все, кому она доверяла. Она опасается не только за себя, но и за своего ребенка. Ей не на кого рассчитывать… почти. Почти — потому что есть еще, как ни странно, на свете НАСТОЯЩ . . .

 • Книга Репортаж из бездны
 • Книга Таинственный перстень
 • Книга Выпечка для идеальной фигуры

  Выпечка для идеальной фигуры

  Данное издание поможет обладателям идеальной фигуры и тем, кто к этому стремится, сделать свой рацион более разнообразным и изысканным и в то же время не нарушить принятых принципов питания. Богатый в . . .

 • Книга Вернись, вернись моя любовь... (СИ)

  Вернись, вернись моя любовь... (СИ)

  У них была любовь, а он все разрушил, два предложения и все полетело к чертям. Он уехал, а она осталась. Прошло пять лет, он вернулся ведь так и смог ее разлюбить. Она все это время жила только одним . . .

 • Книга Politics

  Politics

  Politics is about: a) a threesome; b) politics. Moshe loves Nana. But love can be difficult тАФ especially if you want to be kind. And Moshe and Nana want to be kind to someone else. They want to be k . . .

 • Книга Дом темных загадок

  Дом темных загадок

  Эмма поругалась с матерью, а через несколько часов та попала в аварию. Девушка отказывается верить, что ее мать мертва, тем более что тела так и не нашли. Через несколько недель Эмма получает странную . . .


Вы не зарегистрированы!

Если вы хотите скачивать книги бесплатно без рекламы и без смс, оставлять комментарии и отзывы, учавствовать в различных интересных мероприятиях, получать скидки в книжных магазинах и многое другое, то Вам необходимо зарегистрироваться в нашей Электронной Библиотеке.

Отзывы читателей


Ой!

К нашему глубочайшему сожалению, в нашей Электронной библиотеке пока еще нет отзывов о Koniec Е Wiata I Hard-Boiled Wonderland. Помогите нам и другим читателям глубже окунуться в мир этой книги и узнать Ваше мнение. Оставьте свой отзыв уже сейчас, это займет у Вас лишь пару минут.