Наступление на Сохо

Дон Пендлтон
Книга Дон Пендлтон - Наступление на Сохо размещена в библиотеке, но мы еще не успели подготовить интересное описание для нее. Хотя скачать ее или читать онлайн вы можете и без описания...

Смерть мафии!

Дон Пендлтон
Сержанта армии США, снайпера и оружейника Мака Болана во Вьетнаме однополчане окрестили Палачом. Узнав, что его семья стала жертвой мафии, он возвращается в Соединенные Штаты и в одиночку начинает вой . . .

Тайфун над Майами

Дон Пендлтон
Герой книги — бывший сержант армии США, снайпер и оружейник Мак Болан, которого во Вьетнаме однополчане окрестили Палачом. Расправившись с семейством Френчи и Диджордже, он продолжает свой крестовый п . . .

CцЁrka Czarownic

Dorota Terakowska
W lesie, z dala od ludzi, pod mд┘drд┘ opiekд┘ czarownic dorasta zе┌otowе┌osa dziewczynka. Choд┤ pochе┌ania magiczne ksiд≥gi, uczy siд≥ czytaд┤ w myе⌡lach i rozmawiaд┤ z gwiazdami, nie przypuszcza nawe . . .

Ono

Dorota Terakowska
"Ono" Б─⌠ jedna z bardziej zaskakujд┘cych powieе⌡ci ostatnich lat, ksiд┘е╪ka inna od tych, ktцЁre Terakowska kierowaе┌a dotychczas do mе┌odzieе╪y, inna teе╪ od adresowanej do starszych czytelnikцЁw "P . . .

Poczwarka

Dorota Terakowska
Adam i Ewa to mе┌ode, zamoе╪ne, wyksztaе┌cone maе┌е╪eе└stwo. Speе┌nieniem ich ambicji i planцЁw na przyszе┌oе⌡д┤ ma staд┤ siд≥ dziecko. Jednak jego narodziny okazujд┘ siд≥ ruinд┘, nie realizacjд┘ marz . . .

Samotnoе⌡д┤ bogцЁw

Dorota Terakowska
Piд≥kna, nowoczesna baе⌡е└ rozgrywajд┘ca siд≥ w czasach е⌡redniowiecza i wspцЁе┌czesnoе⌡ci. Rzecz dzieje siд≥ w е⌡wiecie budowanym z motywцЁw mitologii sе┌owiaе└skiej i tradycji chrzeе⌡cijaе└skiej, el . . .

Tam, gdzie spadajд┘ anioе┌y

Dorota Terakowska
Kaе╪dy chyba czе┌owiek, choд┤ raz w swoim е╪yciu zastanawiaе┌ siд≥ nad mechanizmami kierujд┘cymi jego losem. Co powoduje, е╪e pijany kierowca wybierze akurat tд≥ samд┘ ulicд≥, przez ktцЁrд┘ mam przejе . . .

W krainie kota

Dorota Terakowska
Nowoczesna baе⌡е└ o poszukiwaniu wе┌asnej toе╪samoе⌡ci i rozumieniu samego siebie. Pomysе┌ fabularny zaczerpniд≥ty z symboliki Tarota, ktцЁrego znaczenia moе╪na е⌡ledziд┤ na kartach ksiд┘е╪ki. Opowied . . .

Paw krцЁlowej

Dorota Masе┌owska
"Paw krцЁlowej" to opowieе⌡д┤ dziejд┘ca siд≥ wspцЁе┌czeе⌡nie w Polsce, w odrцЁе╪nieniu od bestsellerowej "Wojny polsko-ruskiejБ─╕" nie na prowincji lecz w Warszawie. Dorota Masе┌owska wykreowaе┌a nowд . . .

Wojna polsko-ruska pod flagд┘ biaе┌o-czerwonд┘

Dorota Masе┌owska
Wojna polsko-ruskaБ─╕ to pierwsza polska powieе⌡д┤ dresiarska. W gе┌цЁwnej warstwie narracyjnej opowiada o przygodach dresiarza Silnego z piд≥cioma kolejnymi dziewczд≥tami. Jednoczeе⌡nie stanowi nadre . . .

Беги, Четверг, беги, или Жесткий переплет

Джаспер Ффорде
В мире, где благоденствуют мамонты и дронты, а вместо самолетов в небе плывут дирижабли, тоже есть чем заняться. Но вот коварный злодей, посягнувший на национальное достояние, повержен, длившаяся боль . . .