После жизни

Андрей Столяров
Книга Андрей Столяров - После жизни размещена в библиотеке, но мы еще не успели подготовить интересное описание для нее. Хотя скачать ее или читать онлайн вы можете и без описания...

Жаворонок

Андрей Столяров
Роман Андрея Столярова «Жаворонок» – фантазия на тему Жанны д`Арк в современной России. Жанна нашего времени обладает той же, что и у исторической французской девы, магической силой, способной вести з . . .

Жаворонок

Андрей Столяров
Роман Андрея Столярова «Жаворонок» – фантазия на тему Жанны д`Арк в современной России. Жанна нашего времени обладает той же, что и у исторической французской девы, магической силой, способной вести з . . .

«Додж» по имени Аризона

Андрей Уланов
Янки при дворе Артура было не в пример легче. Всех проблем-то – за пару месяцев построить в раннем Средневековье развитой капитализм. Сержант Малахов мало что угодил из одной войны на другую, так и ми . . .

Я вернусь...

Андрей Николаевич Воронин
Бывший десантник Юрий Филатов сталкивается с неожиданной стороной самого модного развлечения новых русских – подпольных кулачных боев без правил... . . .

Kochaj albo rzuд┤

Andrzej Mularczyk
Trzecia i ostatnia czд≥е⌡д┤ sagi o Pawlaku i Kargulu.Tym razem Kargul i Pawlak wraz z wnuczkд┘ Aniд┘ odbywajд┘ dalekд┘ podrцЁе╪- aе╪ do Chicago. Jadд┘ tam na zaproszenie brata Pawlaka, Johna. Niestety . . .

Nie ma mocnych

Andrzej Mularczyk
Komedia obyczajowa, kontynuacja losцЁw dwцЁch rodzin zabuе╪aе└skich, osadnikцЁw na Dolnym е lд┘sku, ktцЁrzy po latach szukajд┘ mд≥е╪a dla swej wnuczki, by zdobyд┤ nastд≥pcд≥ do swojego gospodarstwa. S . . .

Sami Swoi

Andrzej Mularczyk
"Sami swoi" to opowieе⌡д┤ o zwaе⌡nionych rodach PawlakцЁw i KargulцЁw. Przed wojnд┘ kargulowa krowa weszе┌a na е┌д┘kд≥ PawlakцЁw, co spowodowaе┌o, е╪e spе┌onд≥е┌y dwie stodoе┌y, polaе┌a siд≥ krew i Ja . . .

Achaja тАУ Tom II

Andrzej Ziemiaе└ski
W pierwszym tomie powieе⌡ci Andrzeja Ziemiaе└skiego е⌡ledziliе⌡my losy upadku i upokorzenia Achai, ksiд≥е╪niczki Troy. Drugi tom to historia powolnego, konsekwentnego acz zupeе┌nie przypadkowego piд≥c . . .

Nostalgia za Sluag Side

Andrzej Ziemiaе└ski,Andrzej Drzewiе└ski
Б─⌠б═Dokд┘d Б─⌠ warknд┘е┌ kierowca. Wzrok Ashcrofta znowu zatrzymaе┌ siд≥ na dymiд┘cych kratach. Б─⌠б═Sluag Side Б─⌠ rzuciе┌ odruchowo. Б─⌠б═A gdzie to do cholery jest?! Ashcroft spojrzaе┌ w zaczerwie . . .

Przesiadka W Piekle

Andrzej Ziemiaе└ski
Niedaleka przyszе┌oе⌡д┤. Na przedmieе⌡ciach ogromnej metropolii, wе⌡rцЁd bezdomnych, egzystuje Lynn Fargo. Czе┌owiek, ktцЁry straciе┌ wszystko Б─⌠ rodzinд≥, dom, nawet pamiд≥д┤. Fargo wydaje siд≥ jedn . . .

Toy Toy SongтАж

Andrzej Ziemiaе└ski
Opowiadanie byе┌o drukowane w miesiд≥czniku "Portal" nr 3 (Luty 2000), jednak zostaе┌o lekko ocenzurowane. Tu otrzymujecie wersjд≥ peе┌nд┘, autorskд┘. . . .