Писатель "Alfred Hitchcock"

27 книг этого автора в библиотеке

Tajemnica Kaszlд┘cego Smoka

Alfred Hitchcock
Czy znasz pasjonujд┘ce ksiд┘е╪ki Alfreda Hitchcocka o przygodach Trzech DetektywцЁw? Ksiд┘е╪ki te tworzд┘ najpopularniejszy amerykaе└ski cykl powieе⌡ci dla mе┌odych czytelnikцЁw. Ich bohaterami sд┘ tr . . .

Tajemnica Nerwowego Lwa

Alfred Hitchcock
Przyjaciele trafiajд┘ do otwartego zoo. Tam jest lew ktцЁry ostatni staе┌ siд≥ nerwowy. Jak siд≥ okazuje u krat klatki lwa byе┌y brylanty. Lew byе┌ z tego powodu zdenerwoany. . . .

Tajemnica Nieznoе⌡nego Kolekcjonera

Alfred Hitchcock
Na przyjд≥ciu zorganizowanym z okazji zarд≥czyn znika milioner(ojciec dziewczyny). Porywacz chce dostaд┤ za czе┌owieka ksiд┘е╪kд≥ biskupa. Jednak nikt nie wie co to za ksiд┘е╪ka. Chе┌opcy znajdujд┘ jд . . .

Tajemnica Pana Pottera

Alfred Hitchcock
Parд≥ sе┌цЁw o caе┌ej serii Alfred Hitchcock, znany w literaturze i kinematografii raczej z zamiе┌owania do dreszczowcцЁw, mrocznych kryminaе┌цЁw i gatunkцЁw raczej horroro-podobnych, stworzyе┌ rцЁwni . . .

Tajemnica Srebrnego Pajд┘ka

Alfred Hitchcock
Б─≤Tajemnica srebrnego Pajд┘kaБ─≥- w tej czд≥е⌡ci ksiд┘е╪ki, bohaterowie dostajд┘ duе╪e zlecenie. Wyruszajд┘ za granicд≥ tylko po to, aby znaleе╨д┤ srebrnego pajд┘ka (Б─≤maskotkд≥ roduБ─≥). Ten pajд┘k . . .

Dolina е mierci

Alfred Hitchcock
"Przygody Trzech DetektywцЁw to amerykaе└ska seria ksiд┘е╪ek kryminalnych dla mе┌odzieе╪y, ktцЁre majд┘ kilku rцЁе╪nych autorцЁw (Robert Arthur Б─⌠ twцЁrca postaci Trzech DetektywцЁw, William Arden, M . . .

Gadajд┘cy Grobowiec

Alfred Hitchcock
PrzyjaciцЁе┌ emocji informujemy o nowej serii przygцЁd Trzech DetektywцЁw. Bohaterowie powieе⌡ci kryminalno-sensacyjnych dla mе┌odych czytelnikцЁw Б─⌠ Jupiter, Pete i Bob Б─⌠ sд┘ nastolatkami, wkroczy . . .

Noc Ognistych DemonцЁw

Alfred Hitchcock
Syn wpе┌ywowego czе┌owieka zostaje wmieszany w aferд≥ zwiд┘zanд┘ z pewnym ulicznym gangiem, przez co pakuje siд≥ w spore kе┌opoty. Chе┌opaki oczywiе⌡cie rozwiд┘zujд┘ zagadkд≥, dziд≥ki "wmieszaniu siд≥ . . .

Tajemnica Magicznego Krд≥gu

Alfred Hitchcock
W Б─·Tajemnicy Magicznego Krд≥guБ─² sympatyczna trцЁjka mе┌odych detektywцЁw, stworzonych przez Alfreda Hitchcocka, musi siд≥ zmierzyд┤ z seriд┘ niepokojд┘cych wydarzeе└, koncentrujд┘cych siд≥ wokцЁе┌ . . .

Tajemnica Bezgе┌owego Konia

Alfred Hitchcock
"Przygody Trzech DetektywцЁw to amerykaе└ska seria ksiд┘е╪ek kryminalnych dla mе┌odzieе╪y, ktцЁre majд┘ kilku rцЁе╪nych autorцЁw (Robert Arthur Б─⌠ twцЁrca postaci Trzech DetektywцЁw, William Arden, M . . .

Tajemnica Gadajд┘cej Czaszki

Alfred Hitchcock
"Tajemnica gadajд┘cej czaszki" jest kolejnд┘ czд≥е⌡ciд┘ wspaniaе┌ej serii Alfreda Hitchcocka "Przygody trzech detektywцЁw". Wedе┌ug wielu osцЁb wе┌aе⌡nie ta czд≥е⌡д┤ jest najznakomitsza z caе┌ej serii . . .

Tajemnica Jд≥czд┘cej Jaskini

Alfred Hitchcock
Trzej Detektywi Б─⌠ chе┌opcy z amerykaе└skiego miasteczka Rocky Beach, zajmujд┘cy siд≥ rozwiд┘zywaniem zagadek i niewyjaе⌡nionych spraw kryminalnych Б─⌠ trafiajд┘ tym razem na rancho "Krzywe Y", prowa . . .